Ενσυνειδητότητα & θεραπεία με

Scroll down ▼

Συστημική Ψυχοθεραπεία

Η Συστημική ψυχοθεραπεία είναι μια θεραπευτική προσέγγιση η οποία αρχικά εφαρμόστηκε σε οικογένειες, ζευγάρια και αργότερα σε άτομα. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο πλαίσιο οικογενειακό, εργασιακό, κοινωνικό, πολιτιστικό και χρονικό προκειμένου να δημιουργηθεί μια- κατά το δυνατό- ολοκληρωμένη εικόνα του ατόμου και των συστημάτων στα οποία ανήκει. Οι σχέσεις, η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση του με αυτά αποκαλύπτουν τις περιοχές που τον δυσκολεύουν αλλά και τις δυναμικές, τις δυνατότητες και τις λύσεις που αναζητά. Η επιστημονική βάση της συστημικής θεραπείας την καθιστά αποτελεσματική στην αντιμετώπιση κάθε είδους ψυχολογικής δυσκολίας όπως άγχος, κατάθλιψη, ψυχοσωματικά συμπτώματα κ.α. Μπορεί σύντομα, ακόμη και σε δέκα συνεδρίες να ικανοποιηθεί το αρχικό αίτημα του ατόμου, ζεύγους ή οικογένειας. Η οικογενειακή θεραπεία δεν προϋποθέτει πάντα την παρουσία όλων των μελών της αλλά όσων μπορούν και επιθυμούν να συμμετέχουν.

Σημαντικά σημεία της συστημικής προσέγγισης

• Η τεχνική της επίλυσης προβλημάτων κατά την ψυχοθεραπεία έρχεται να αντικαταστήσει την αναλυτική μεθοδολογία.

• Δεν στηρίζεται σε κάποια θεωρία προσωπικότητας ή θεωρία κινήτρων.

• Η διαδικασία της ψυχολογικής εκτίμησης είναι αναπόσπαστο μέρος της θεραπευτικής διαδικασίας και δεν έχει νόημα αν θεωρηθεί ανεξάρτητα από αυτήν.

• Η αλλαγή γίνεται αντιληπτή ως αλλαγή των λειτουργικών ιδιοτήτων του συστήματος κι όχι, ως αλλαγή των ατομικών χαρακτηριστικών κάποιου μέλους του συστήματος.

• Το παραδοσιακό ιατροκεντρικό μοντέλο διάγνωσης ανιχνεύει τις ενδείξεις προβλημάτων μέσα στο ίδιο το άτομο και κατευθύνει την παρέμβαση αποκλειστικά σ’ αυτό. Μεταβαίνοντας κανείς από το άτομο -ως θεραπευτικό στόχο- σ’ ένα συγκεκριμένο σύστημα σχέσεων (π.χ. οικογένεια, ζευγάρι), αρχίζει να αναζητά τις ενδείξεις για το πρόβλημα μέσα στο οικογενειακό σύστημα θέτοντας ως στόχο της παρέμβασης το σύστημα σχέσεων. Έτσι, τα ψυχολογικά συμπτώματα επαναπροσδιορίζονται ως 'ενδείξεις' ενός ολόκληρου συστήματος σχέσεων.

• Ζητήματα που αφορούν την οικογένεια, την ομάδα και τον οργανισμό είναι εγγενή σ’ αυτήν τη θεωρητική κατεύθυνση και δεν είναι δυνατό να αγνοηθούν προκειμένου να διατηρεί το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο την λειτουργικότητα του.

Image

Είπαν για εμάς

θέλετε να ακούτε νέα από εμας?

Κάντε εγγραφή για να λαμβάνετε από εμάς, δημοσιεύσεις, άρθρα, και κείμενα που μπορούν να σας βοηθήσουν στην καθημερινότητα σας.